ACCOUNTANCY,

FINANCIEEL MANAGEMENT

Rekentools

Het is voor u belangrijk te weten of uw buitenlandse klant inderdaad ondernemer is. Dit kunt u doen door het van de klant ontvangen BTW nummer hier te controleren. De hier geleverde informatie is gebaseerd op de door de EG geleverde data. Ook Nederlandse BTW nummers kunnen hier gecontroleerd worden.

REAL Consult © 2014

REAL Consult - Zeverijnstraat 6 - 1216 GK Hilversum